Bu sitede yayınlanan şiir ve makaleler 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu uyarınca Muammer Aygün e aittir.. İzinsiz alıntı yapmak ve yayınlamak ilgili kanun hükmünce suçtur.4 Ekim 2013 Cuma

hayırlı Cumalar
Bismillahirrahmanirrahim
Elhamdü lillahi rabbil alemin.
Vessalatu vesselamu ala resülina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmein.
.
Ya Rabbi! İmanımı gönülden tazeleyerek, ihlasla derim ki: Allah’tan başka ilah yoktur, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür.

Ey diri olan!
Ey ebedi var olan!
Ey izzet ve ikram sahibi olan!
…Ey gücün, şerefin ve büyüklüğün sahibi olan Allah’ım!
Halimi düzelt, işlerimi güzelleştir, beni bela ve fakirliğin acılarından koru, düşmanların şerrinden, şeytanın aldatmasından, nefsin arzularından, saptıranların saptırmasından beni koru ey Rabbim!

Ya Rabbi!
Beni çok ibadet eden salihlerden ve şükreden zenginlerden eyle; dini ve dünyevi bütün işlerimi düzene koy. Hayırlı nimetlerimi sonuna erdir.

Ya Rabbi!
Ömrümün son zamanlarında, ölüm anında kalbimi ve dilimi imanla doldur. Bana son anda; şehadet ederim ki, Allah birdir ve yine şehadet ederim ki, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) O’nun elçisidir demeyi nasip et…
Ya Rab !bizlerin canını iyilerden olarak al, kıyamet günü yüzüne bakılmayacak, ahrette nasibi olmayacak kullarından eyleme, kıyamet terazisinde iyilikleri, kötülüklerini geçmiş kullarından eyle. Bizleri altından ırmaklar akan cennetinle müjdele.
Bütün hamd ü senalar sanadır. Övgü ve şükürler sanadır,dua ve niyazlar,yalvarış ve yakarışlar, dile getirdiğimiz getiremediğimiz her türlü eşsizhamd ve sena ancak sana mahsustur ALLAH’ım.
Biz ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz, ancak senin içinnamaz kılar ve ancak sana secde ederiz, yalnız sana yalvarır, ancak sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız.Böylece biz, huzuruna geldik, boynumuzu büktük, ellerimizi sana açtık : -

Ey kerim ve rahim olan RABBİMİZ, kendimizi senin uçsuz bucaksız inayetine,yardımına, lutfuna, rahmetine, keremine bıraktık. Senden yardım bekliyoruz.Belki layik değiliz, belki yüzümüz yok, belki hakkımız değil, ancak biliyor
ve ikrar ediyoruz ki : – senden başka gidecek yolumuz yok, senden başka tutunacak ipimiz yok, senden başka sığınacak kapımız yok, senden başka kimsemiz yok. Biz seni istiyoruz, maksudumuz sensin, bütün istediğimiz senin bizden razı olmandır, bize yar ve yardımcı olmandır.
Ey ( ol ) emriyle bilinen ve bilinmeyen, görünen ve görünmeyen sayısız alemleri yaratan ve
( yok ol ) emriyle de her şeyi bir anda yok etme gücüne sahip olan, rahman ve gufran olan, gerçek olarak biliriz ve bildiririz ki, senden başka ilah yoktur.
Ey yüceler yücesi, var ve bir olan ALLAH’ım : -
‘’Bana dua edin, duanızı kabul edeyim’’ buyurdun.
‘’Duanız olmasa neyinize kıymet edeyim’’ buyurdun.
Bizim şu acizane, halisane, salihane, duamıza icabet eyle,
Bize zatına kul ve kurban olanlardan eyle,
En güzel isimlerinle bize tecelli eyle.
Bizi, hakk’ı bilenlerden, hakk’a tabi olanlardan ve hakk’ı yaşayanlardan eyle.
Bizi, batılı batıl bilip, batıldan kaçanlardan eyle.
Bizi, rızanı kazananlardan, rahmet’i rahman’a kavuşanlardan eyle.
Bizi, zikrinle dolup taşanlardan, senin yolunda ölenlerden eyle.
Bizi, cennetine girenlerden, cehenneminden azad olanlardan eyle.
Yalvarıyoruz, bizi, cemalini, görenlerden eyle 
YA RABBİ. ALLAHIM : -
Sevgili Peygamberimize salat-ü selam, vesile, üstünlük ve yüksek dereceler ikram eyle.
O’nu vaat ettiğin makam-ı mahmud’a nail eyle.
Şüphesiz sen vaadinden dönmesin.
Ehl’i beytini, ashabını ve O’nun izinde yürüyenleri her türlü ihtirama ve
muhabbete nail eyle.
Bizi, iki cihan güneşinin sünneti seni yelerini yaşayanlardan eyle.
Livaü’l hamd sancağı altında toplananlardan, O’na komşu olanlardan eyle.
O’nu derdimizin dermanı, karanlık gecemizin meş’alesi eyle.
Gözümüzün nuru, gönlümüzün süruru eyle.
Bizi, O’nun yolunda şaşırmadan yürüyenlerden eyle.
Fahri kainat mefhari mevcudat olan peygamberimizin şefa’atine bizi de nail eyle.
Bizi, O’na yakın eyle, bizi O’na muhtaç eyle.
Bizi, O’na ümmet olma şeref ve şuurunu taşıyanlardan eyle 
YA RABBİ.
ALLAHIM : -
Sen affedicisin, affı seversin, bizi ve bütün inanları affeyle.
Hatayla işlemiş olduğumuz bütün günahları affeyle.
Bize rahmetinle, şerefinle, bereketinle muamele eyle.
Bize kereminle, ihsanınla, fazlınla ikram eyle.
Bizi bağışlayarak bize merhamet eyle.
Bize nasuh bir tevbe ve hidayet ihsan eyle.
Tevbemizi kabul edip bizi mağfiret eyle.
ALLAHIM : -
Kuranı kerim hürmetine, O’nun bereketiyle bizi affeyle.
Bizi, kuranı kerimi okuyanlardan, anlayanlardan, yaşayanlardan eyle.
Kuranı kerimi dünyada arkadaş, kabirde yoldaş, nuruyla ahiret şefaatci eyle.
Bize, kuranı kerimin saadetini, selametini nail eyle.
Bizi, kuranı kerimin kerametiyle mükerrem eyle YA RABBİ.
ALLAHIM : -
Bizi, son nefesimizde, iman ile, İslam ile, kur’an ile, göçenlerden eyle.
Kelime’i şehadet, kelime’i tevhid’i söyleyerek ruhlarını teslim edenlerden
eyle.
( EŞHEDÜ ENLA İLAHE İLLALLAH VE EŞHEDÜ ENNE MUHAMMEDEN RESULULLAH ).
Dar’ı bekaya aşk ile, vecd ile, heyecan ile, neş’e ile gidenlerden eyle.
Bizi, ve sevdiklerimize güzel ölümler lutfeyle.
Bizi, ölmeden önce ölenlerden eyle YA RABBİ.
ALLAHIM : -
Hayatta iken yaptığımız bütün ibadat ü taatlerimizi, ihsan ile makbul eyle.
Hoşnutluğunu kazandıracak, kusursuz kullukta bulunma imkanlarını lutf eyle.
Bizi, rızanı kazanmak için acele edenlerden, amel’i Salih işleyenlerden eyle.
Hakiki iman edenlerden, yoluna yönelenlerden, emrine kulak verenlerden eyle.
Birbirine karşı hakkı ve sabrı tavsiye edenlerden, zikredenlerden,
şükredenlerden eyle.
İyilik ve güzellikten yana olan, hayır ve hizmetten geri durmayanlardan eyle.
Bahtiyar kullarının amellerini işleyenlerden, maksuduna muradına erenlerden eyle.
Böylece bizi, razı olduğun sevgili ve seçkin kullarından eyle 
YA RABBİ.
ALLAHIM : -
Bizi, nefsimizin çılgın istek ve arzularından muhafaza eyle.
Bizi, iyilik yaptığında sevinen, kötülük işlediğinde pişman olup af
dileyenlerden eyle.
Bizi, nimetlerin karşısında nankörlük edenlerden değil, bol bol hamd
edenlerden eyle.
Bizi, hidayete erenlerden, muttaki, muvahhid, mücahüd olan güzel kullarından eyle.
Bizi, cihad edenlerden, şehit olanlardan eyle.
Bizi, huzurundan boş çevirme, lutfunu nail eyle YA RABBİ.
ALLAHIM : -
Bize, küfre açık kapı bırakmayan bir iman nasip eyle.
Bize, hayırlı ve huzurlu ömürler ihsan eyle.
Umduklarımıza nail eyle, korktuklarımızdan emien eyle.
Ayıplarımızı ört, kalplerimizi pak eyle.
Hayırları feht eyle, şerleri def eyle, sunumuzu hayır eyle.
Kulluk edenlerden, affına erenlerden eyle.
Doğruyu söyleyenlerden, yanlışa düşmeyenlerden eyle.
Hakikatten şaşmayanlardan, doğru yolu bulanlardan eyle.
Sevdiklerini sevenlerden, sevmediklerini görmeyenlerden eyle.
Erdirdiğin kullarınla dolup taşanlardan eyle.
Feleha, kurtuluşa kavuşanlardan, aşkınla yanıp tutuşanlardan eyle.
Senin var ve bir olduğunu bilenlerden, şirke düşmeyenlerden eyle.
Cehennemden azad olup, cennetine dahil olan, mukafata erenlerden eyle.
Bizi, cemalini görenlerden eyle YA RABBİ.
ALLAHIM : -
Hastalarımıza şifalar lütfeyle, dertlerimize devalar bahieyle.
Borçlarımıza edalar ihsan eyle, bize bol ve geniş rızıklar lütfeyle.
Helal ve bereketli kazançlar bahşeyle.
Mutlu ve umutlu yarınlar ihsan eyle.
Ya RABBİ, muradı olan kardeşlerimizin muradlarını lütfeyle.
Borcu olan kardeşlerimize ödeme imkanlarını müyesser eyle.
Hepimize iyilikler, güzellikler ve hayırlar ihsan eyle.
Din ve dünya işlerimizi islah eyle,
Biz bilmeyiz istemesini, sen verirsin en iyisini, hakkımızda hayırlısını
ihsan eyle YA RABBİ.
ALLAHIM : -
Bizi, Kevser havuzundan hiç susamayacak şekilde bir yudum dahi olsa
içenlerden eyle.
Amel defterini sol ve arka tarafından değil sağından alanlardan eyle YA MUİD
Sırat köprüsünü kolayca geçenlerden eyle YA RABBİ.
Bazı yüzlerin siyahlanıp bazılarının da beyazlanacağı o günde yüzümüzü ak
eyle YA RABBİ.
Kıyamette o dehşet günde, yüzlerimizi nurunla nurlu eyle ya RABBİ.
Kulaklarımızı kötü sözlerden, boyunlarımızı cehennem azabından muhafaza eyle
YA HAMİD
Gözlerimizi haramdan, dillerimizi yalandan, kalbimizi nifaktan muhafaza eyle
YA MUHSI
İşlerimizi zorluktan, amellerimizi gösterişten, bizi kinden, nefretten,
hasetten muhafaza eyle.
Riyalıktan, kibirden, öfkeden,şehvetten,ve şeytanın tuzaklarından muhafaza
eyle YA MANİU
Bizi, şöhretten, kaypaklıktan, heva ü hevese kapılmaktan muhafaza eyle YA
GANİYYU.
Bizi dünyada rezil olmaktan, ahiret’te de azabından muhafaza eyle YA RABBİ.
ALLAHIM : -
Bizi, helal lokma yiyenlerden, helal rızık peşinde koşanlardan eyle YA
RAZZAK.
Ayaklarını harama götürmeyenlerden, nefsinle haramdan uzak duranlardan eyle
YA MANİU.
Boğazından haram lokma geçirmeyenlerden, elini haramdan sakınanlardan eyle
YA RAŞİD.
Azalarını haramdan uzak tutup, bedenlerimizi bir nur eyle YA NUR.
Ayaklarımızı ve kalplerimizi sıratılmüstakim üzerine sabit ve muhafaza eyle
YA HABİR.
ALLAHIM : -
Ahlakımıza güzellik, ilmimize ziyadelik, rızkımıza genişlik ihsan eyle YA
FETTAH.
Vücutlarımıza sıhhat, kazançlarımıza bareket, anlayışımıza feraset lütf eyle
YA RAZZAK.
Bizi, bedbahtlıktan sapkınlıktan ve sapık davranışlardan muhafaza eyle
HAKİM.
Bizi, doğru yolda bulunanlardan eyle, işlerimizi kabul gören işlerden eyle
YA ADLU.
İşlerinde edepli ve nazik olanlardan, emrine uyanlardan eyle MÜHEYMİN.
Bize, razı olacağın iyi işler yapmamızı nasip eyle YA AZIM.
Fayda sağlamayan boş işlerden de uzak eyle YA VASİU.
Bize, dünyada ve ahirette güzel hayatlar nail eyle YA RABBİ.
ALLAHIM : -
Bize, ana ve babalarımıza, ve affına muhtaç tüm Müslümanlara merhamet eyle
YA AFUV.
Yaptığımız hayırlı işleri huzurunda makbul eyle YA ALİM.
Kardeşlerimizi, çocuklarımızı, komşularımızı, dost ve sevenlerimizi
iyilerden eyle VEHHAB.
Bize, dinine, vatanına, milletine hizmet eden Salih evlatlar ihsan eyle YA
HALIK.
Bizi, dinimizi, tüm ehli islamı daima aziz ve muzaffer eyle YA AZİZ.
Vatanımızı, milletimizi her türlü düşmanlardan, oyunlardan emin eyle YA
LATİF.
Bizleri, bütün felaketlerden, müsibetlerden, belalardan muhafaza eyle YA
HAFIZ.
Şüphesiz bize yardım elini uzatacak senden başka kimse yok,bize merhamet
eyle YA RAHİM
ALLAHIM : -
Dünyanın dört bir yanında senin rızan için çalışanları başarılı eyle YA
VEKİL..
Yolunda ter döken, kan döken ve cihad edenleri galip ve muzaffer eyle YA
METİN.
Onurlu ve hak davalarında onları üstün eyle YA AZİZ.
Manevi ordularınla onları destekleyip mensur ve muzaffer eyle YA HALİM.
Görünür görünmez belalardan, akla hayale gelmeyen tuzaklardan emin eyle YA
RAKİB.
Bizim, güçümüz yetmez takatimiz yetişmez engenlerden muhafaza eyle YA KAVİY.
Sen bizim mevlamızsın, kafirlere karşı bize yardım eyle YA SELAM.
İnanmayanlara karşı bize, güç ve kuvvet ihsan eyle YA VELİYY.
ALLAHIM :-
Ülkemize dirlik, milletimize birlik ve beraberlik ihsan eyle YA MACİD.
Cennet vatanımızı mamur ve müreffeh eyle YA GANİYYU.
Şehitlerimize ve gazilerimize yüksek dereceler lutfeyle YA VALİ.
Lutfunla, onları ve bizi rızana nail eyle YA TEVVAB.
ALLAHIM : -
Bizi, peygamberimizin ( S:A ) dualarına, senden istediklerine nail eyle YA
ŞEHİD.
O nun ( s.a ) sünnetini yaşamayı, iyilik ve takva sahibi olmayı nasip eyle
YA HAKKU.
Bizi, namazını daima ve dosdoğru kılanlardan eyle YA VEDÜD.
Bela ve musibetlere sabredenlerden, takdirine razı olanlardan eyle YA SAMED.
Bize, ölüm anında rahatlık, ölümden sonra mağfiret ve rahmet eyle YA MÜMİT.
Hesap gününde af, cennette yüksek dereceler ihsan eyle YA GAFFAR.
Bizi sevgili peygamberimizin şefaatiyle kurtuluşa erenlerden eyle YA MÜ’MİN.
ALLAHIM : -
Rahmetinle duamıza icabet eyle YA MÜCİB.
Duamızı, ağzı dualıların, gözü yaşlıların, bağrı yanıkların dualarından eyle
YA KERİM.
YA RABBİ, duamızı fazlınla, ikramınla kabul eyle
Sen her şeye kadirsin ALLAHIM.

EL FATİHA MEA ESSALAVAT


Selam ve dua ile 
Muammer Aygün

1 yorum:

  1. "Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdûhü ve resûlü"

    "Şahitlik ederim ki, Allah'tan başka hiçbir İlâh yoktur, ve yine şahitlik ederim ki Muhammed, O'nun kulu ve elçisidir."
    Sevgili dostum. Allah hepimize tam ve eksiksiz kelimei şehadet getirmeyi nasip etsin : )

    YanıtlaSil

Düşünceleriniz benim için çok değerli...Değerli yorumlarınızla beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim gönül dostlarım....
Sevgilerimle Muammer Aygün....

4beyr 4llerin 4ma1 4n 4za1 a1 ada amcalara ana ayga1 ba baa ben bir by cumartesi da dair dea ebu efendimiz'in ga ga1 gel gena hakka hz in isimlerinin ka kadim kayeler ma muammer na nda ne oldua peygamberin sa sas sayfa sensa ster sultana unu ve yaa yaza za1
created at TagCrowd.com